Ditt livs äventyr i
 Alaska och Lappland

Låt Björn leda er ut i naturen och vildmarken. För Björn är naturen den bästa inspirationskälla som finns. Björn hjälper till att öppna en värld för deltagarna som ger perspektiv på liv och livssituation. Vid Björns naturarrangemang får deltagarna tillfälle att öppna alla sina sinnen. Detta skänker harmoni och balans. Att återvända till sitt ursprung/naturen upplevs av deltagarna som att hitta hem. Enligt Björn finns det ingen bättre terapi än denna och den är en livsnödvändighet i en i övrigt kaotisk och stressig värld.

Kontakt: injuruunga@gmail.com

Design av: art&design - Sara Eliasson